Sunday, 10 April 2011

C.R.K.T. Spare Tool

Scroll down for English version in yellow. Thanks.

Kreacija gospodina Raleigh Tabor-a je jednodelni alat zvani Spare Tool. On je upravo to, rezervni alat. Spravica koju nosite sa sobom gotovo ne znajući da je tu dok ne zatreba. Raleigh je sin vazduhoplovca, ljubitelj prirode, lova i ribolova, autolimar po profesiji a sada u penziji proizvodi custom noževe. Rad za ID Works je shvatio kao lični izazov i stvorio upravo CRKT Spare Tool.

CRKT Spare Tool je jednodelni alat izrađen od 5Cr15MoV nerđajućeg čelika. Na nešto što na prvi pogled izgleda kao obično parče gvožđa dodat je čitav set osnovnih alata koji mogu zatrebati u mnogim situacijama i koji rezervni alat čine korisnim dodatkom svakom EDC kompletu. CRKT Spare Tool dolazi sa brizganim zytel koricama na koje je montirana šnala za horizontalno nošenje na kaišu. Sam Spare Tool ima sledeće dimenzije:

-          Dužina 16cm
-          Širina 2cm
-          Debljina 2mm
-          Težina 45g
-          Dužina oštrice oko 5,5cm


Spare Tool je tretiran na površinsku tvrdoću 55-57 po Rockwellu, ima wharncliff oblik sečiva (linija sečiva se spušta pod uglom od kičme prema sečivu stvarajući veoma oštar vrh – prim.aut.), a sama oštrica je obična nenazubljena dok je brušenje vršeno tehnikom chisel grind što je uglavnom odlika “radnih” alata. CRKT Spare Tool ima na zadnjoj strani, nasuprot sečivu, tzv. pry bar tip – odnosno polugu koja može poslužiti za vađenje eksera i zakivki, blankiranje žice, otvaranje raznih kantica i zaglavljenih fioka i uopšte sve one posliće za koje bi bio upotrebljen vrh noža a koji bi pri tome najverovatnije stradao. Odmah iza ovoga je šestougaoni isečak veličine ¼” koji će poslužiti za priložen dvostrani bit sa standardnim philips i ravnim krajem koji se nalazi u sledećem isečku obloženom gumom. Iako nema neki veliki domet za upuštene šrafove, ipak može dobro poslužiti za većinu šrafova koje srećemo svakodnevno. Između ova dva isečka je, naravno, otvarač za flaše o kojem nema mnogo reči osim da radi to što treba. Na kičmenom delu rukohvata nalazi se i mala nazubljena površina koja zamenjuje turpijicu, i dovoljno je sposobna u svojoj nameni. Pri samoj oštrici nalazi se upušteni deo, ležište za prst. Sa obe strane se nalazi lenjir, sa jedne u inčima a sa druge u milimetrima. Kako bi upotreba delova na rukohvatu bila dovoljno bezbedna zytel korice su veoma čvrste i obezbeđuju prilično tesno kućište za oštricu, što umanjuje (ali ne eliminiše) mogućnost povrede prilikom upotrebe.


Kao neko ko je radio kao trgovac u prodavnici auto delova, vrlo lako mogu da vidim sve upotrebne vrednosti rezervnog alata. Kako za otvaranje kartonskih kutija, seckanje svega i svačega, raspakivanje drvenih kutija u kojima stižu delovi pomoću poluge, vađenje ekserčića, zakovica i spajalica, premeravanje donešenih uzoraka delova radi naručivanja, odvrtanje i zavrtanje raznih šrafčića, itd. Sve ovo su sitni poslovi zbog kojih sam se često šetao gore dole kako bih doneo odgovarajući alat jer nisam imao Spare Tool. Gledajući ovaj alat shvatio sam da je život upravo postao malo lakši.


The creation of Mr. Raleigh Tabor is a one-piece tool named Spare Tool. It is just that, backup tool. Spare Tool is a gadget that you EDC without knowing it's there until you need it. Raleigh is the son of Air Force officer, a outdoors enthusiast, hunter and fisher, automotive body mechanic by profession and now retired producer of custom knives. Work for ID Works he understooded as a personal challenge and the result is CRKT Spare Tool.


CRKT Spare Tool is a one-piece tool made of stainless steel 5Cr15MoV. To something, that at first glance looked like a piece of plane iron, was added a set of basic tools that may be needed in many situations and by EDC a Spare Tool you make a useful addition to any kit. CRKT Spare Tool comes with a molded Zytel sheath that has horisontal clip mounted for belt carry. Spare Tool has the following dimensions:

- Length 16cm
- Width 2cm
- Thickness of 2mm
- Weight 45g
- Blade length of 5.5 cm


Spare Tool is surface heat treated on hardness of 55-57 HRC it has wharncliff form of blade, and it is simple plain blade in chisel grind, which is generally characteristic of "working" tool. CRKT Spare Tool has opposite of the blade a pry tool part - or lever that can be used for the extraction of nails, wire stripping, opening a variety of cans and stuck drawers and do all those jobs that keeps your knife blade safe. Immediately behind this is hexagonal slice sizes ¼ "to serve for the attached twosized bit with standard philips and flat end which is located further down the handle in rubberised cutout. Although it’s not so great for recessed screws, however, may well serve for most of the screws that we encounter every day. Between these two slices is a bottle opener. On the spinal part of the handle there is a small indented area that replaces file, and is uniquely capable in its purpose. On both sides there is a ruler, with one in inches and the other in millimeters.


As someone who has worked as a trader in auto parts store, I can easily see all the use-value of backup tool. Oppening cardboard boxes, shredding, unpacking wooden boxes in which parts are delivered using a lever, removing tack, rivets and staples, measurement samples being issued to order parts, wrench and screw various screws, etc. These are all daily jobs for which I often walked up and down so I can broing the right tool because I hadn’t Spare Tool. Looking at this tool, I realized that life just got a little easier.


No comments:

Post a Comment