Sunday, 19 June 2011

C.R.K.T. Flux


Look down for full English review in yellow. Thanks!


Jedan od najkreativnijih setova koje sam dosada video dolazi upravo iz ID works CRKT laboratorije i zove se Flux. CRKT Flux je tzv. modularni alat a kreirali su ga Launce Barber i Tom Stokes. Sam modularni sistem Flux se sastoji iz više delova, osnovni deo je laka aluminijumska šasija sa dve šine, ili opciono sa jednom šinom i karabinjerom. Na šasiju sa dve šine koja je i češća mogu se staviti dva alata koji dolaze posebno. Alati koji se mogu postaviti na ovu modularnu šasiju su:

1.    Nož sa liner lockom, jednoručnim otvaranjem i šnalom za džep
2.    Nosač bitova sa nekoliko izmenjivih bitova i LED lampom
3.    USB Flash drive 2GB sa kućištem za micro SD kartice
4.    Wine tool, alat za otvaranje flaša, običnih i vinskih
5.    LED lampa sa dve LED diodice


 
Ovaj modularni sistem se može kupovati pojedinačno, ali i u već unapred određenim kombinacijama, pa tako možemo dobiti:

1.    CRKT Flux Go-Work
a.    Dupla šasija
b.    Nož
c.    Nosač bitova (bit kit)
2.    CRKT Flux Go-Play
a.    Dupla šasija
b.    LED lampa
c.    Wine Tool
3.    CRKT Flux Go-Nerd
a.    Dupla šasija
b.    USB drive
c.    Nosač bitova (bit kit)

Ukoliko se odlučite da kupite sve delove ovog modularnog kompleta alata CRKT ima takođe u ponudi i torbicu u koju možete sve da ih smestite.

Za više podataka o svim delovima i mogućim opcijama pogledajte oficijelnu stranu CRKT Flux ovde http://www.crkt.com/idworksflux


Ono što sam ja imao zadovoljstvo da testiram i koristim je komplet CRKT Flux Go-Work. Ovaj paket se sastoji od noža sa zaključavanjem pomoću linera, jednoručnim otvaranjem i šnalom za džep. Karakteristike noža su:
-          Dužina otvorenog 108mm
-          Težina 105g
-          Dužina sečiva 57mm
-          Čelik 7Cr17
-          Tvrdoća 57-59 HRC

Očtrica je rađena u tzv. high hollow grind i vrh je clip point. Rukohvat je od zytel-a što je vrsta plastike ojačana vlaknima. Za jednoručno otvaranje zaslužan je disk koji je pričvršćen na kičmu sečiva.


Drugi deo montiran na šasiju je Flux Driver, odnosno nosač/držač bitova. Nosač bitova ima mogućnost upotrebe u linearnom ili T obliku, odnosno na sebi ima dva ¼“ nosača, jedan u pravcu rukohvata, a drugi pod pravim uglom tako da u zavisnosti od potrebe i želje može biti upotrebljavana na dva načina. Flux driver ima takođe predviđeno kućište u Zytel dršci u kojoj se nalazi prostor za tri ¼“ standardna bita. Sa Fluxom dolaze dva standardna ravna i jedan philips bit. Pored ovoga na ovom alatu se nalazi i mala LED lampa u pravcu držača bitova, tako da možete osvetliti deo koji radite, što je idealno za zavučena tamna nepristupačna mesta sa manjkom svetla.

Sve u svemu vrlo interesantan i jedinstven koncept, koji se u slučaju Go-Work pokazao kao vrlo koristan za niz dnevnih potreba.


One of the most creative sets I've come across so far comes from CRKT ID Works laboratory and it’s called Flux. CRK Flux is a modular tool created by Launce Barber and Tom Stokes. Flux modular system consists of several parts; the main part of it is a light aluminum chassis with two rails, or optionally with one and carabineer. The frame with two rails, which is more common and can be mounted with two tools. The modular Flux tools are:

1.    Liner lock knife, OHO w/pocket clip
2.    Bit holder with several interchangeable bits and LED lamp
3.    2GB USB Flash Drive with enclosure for the micro SD card
4.    Wine Tool for opening bottles of wine and other beverage
5.    LED lamp with two LED emiters


This modular system can be purchased individually, but you can get it in several prebuilt options offered by CRKT:


1.    CRKT Flux Go-Work
a. Double chassis
b. Knife
c. Carrier bits (bit kit)
2.    CRKT Flux Go-Play
a. Double chassis
b. LED Lamp
c. Wine Tool
3.    CRKT Flux Go-Nerd
a. Double chassis
b. USB drive
c. Carrier bits (bit kit)

If you choose to buy all the tools of a modular CRKT has also offered carry pouch where all of them fit tightly and neat.

For more information on all parts and possible options, see the official page here http://www.crkt.com/idworksflux CRKT Flux


What I have had the pleasure to test and use the kit CRKT Flux Go-Work. This package consists of g a knife with liner lock, OHO and pocket clip.

The characteristics of the blade are:
- Length open 108mm
- Weight 105g
- 57mm blade length
- Steel 7Cr17
- Hardness: 57-59 HRC

Blade is made in the so-called high hollow grind and it’s clip point. Handles are made of Zytel-which is a type of fiber-reinforced plastic. One hand opening is made with spine disc, a small disc with jimpings mounted on the blade spine.


The second part mounted to the chassis is Flux Driver bit holder. Holder has the option to use bits in a linear or T shape, and it uses standard two ¼ "bracket, one in the direction of the handle and the other at 90 degrees so that, depending on the needs and desires can be used in two ways. Flux driver has also provided housing in Zytel handle that contains space for three ¼ "standard bits. Flux comes with two standard flat and one philips bit. In addition to this tool is also a small LED light so you can highlight the part you work, making it ideal for inaccessible places with low light.


All in all a very interesting and unique concept, and Go-Work pack prooved to be very usefull in various situations.